Smart Recruitment Sites

Magali Mettens

Management Assistant

Magali behaalde een Bachelor in Toegepaste Informatica (HONIM – Hogeschool voor Wetenschap en Kunst) en startte in 2002 haar loopbaan als sales assistant bij International Factors (later KBC Commercial Finance, een 100% dochter van KBC Groep).

In 2012 stapte Magali intern over naar HR waar ze HR & management assistant werd en evolueerde naar HR officer & management assistant van de CEO en COO-CFO.
Wagenparkbeheer, loonadministratie, vertalingen en eventplanning waren haar verantwoordelijkheden en ze fungeerde als first point of contact voor personeel, leveranciers, auditors, enz.

Na 15 jaar verliet ze KBC Commercial Finance om dichter bij huis te werken. Sinds mei 2018 is ze management assistant bij Rialto Recruitment en is ze verantwoordelijk voor HR, de website, social media marketing en GDPR-opvolging.

Magali: “De stap van een grote groep naar een KMO is reuze meegevallen. Bij Rialto Recruitment heb ik gelijkaardige verantwoordelijkheden, weliswaar op kleinere schaal maar met een grotere autonomie.”

Magali heeft een frisse, objectieve kijk op het bedrijf: “Door mijn opleiding informatica ben ik geïnteresseerd in bedrijfsprocessen. Routine stel ik in vraag en ik ga na hoe systemen efficiënter kunnen. Continu bijleren is mijn drijfveer. Ik hoop mijn kennis en competenties verder te versterken om het team nog beter te ondersteunen.”

Magali staat positief tegenover de overname van Rialto Recruitment door de Franse groep Proman: “In het verleden heb ik een gelijkaardig verhaal meegemaakt. Een overname gaat sowieso gepaard met veranderingen, maar ik vind het mooi dat Patrick Van Lijsebetten in het belang van zijn medewekers aan de continuïteit van het bedrijf heeft gedacht. Proman mag dan een grote groep zijn, maar  de eigenaars slagen erin om het familiale karakter te bewaren.”

Meer informatie
Management Assistant