Smart Recruitment Sites

Onze opdrachtgevers

Selectie van hoger opgeleide (technische) professionals

Wenst u een hoger opgeleide (technische) professionele of academische Bachelor, of Master aan te werven voor bepaalde duur, of via interim, al dan niet met het oog op een vaste aanwerving achteraf, dan zijn wij uw uitgelezen gesprekspartner. In diverse sectoren zoals Life Sciences, I(C)T, Automatisering, Engineering, Bouw, Automotive, Chemie, Voeding, … bieden we bedrijven optimale (HR)oplossingen aan.

Dit kunnen werknemers zijn, niet enkel voor technische functies, maar tevens voor invullingen op het vlak van verkoop, marketing, financiën, en HR gerelateerde opdrachten. Sinds 2001 beschikken wij over de expertise om deze potentiële collega’s te zoeken, te screenen en te plaatsen.

Uitzendarbeid

Bent u als organisatie op zoek naar een uitzendkantoor in Vlaanderen dat gespecialiseerd is in hoger opgeleide profielen? Omdat u nieuwe medewerkers wilt aanwerven die beschikken over de juiste opleiding en competenties? Of met een uitgesproken expertise op het vlak van bijvoorbeeld verkoop, administratie, marketing, human resources, …. ?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Als selectiebureau, zijn wij gespecialiseerd in het rekruteren van deze profielen in diverse sectoren. Daarbij geloven wij in maatwerk, zowel in de aangeboden contractvorm als in de zoekmethode. Dankzij onze uitgebreide bedrijfservaring gebruiken wij alle rekruteringsmogelijkheden om de meest geschikte kandidaat te vinden voor uw organisatie.

We beschikken over een uitgebreide database, we hebben toegang tot alle jobboards, onze ervaren consultants kunnen “uw medewerkers” vinden via direct search, file search, of discrete headhunting.

En wenst u de toekomstige collega aan te werven, de eerste maanden via een interimcontract? Geen probleem, ons uitzendkantoor Proman kan ook deze contractvorm aan onze klanten aanbieden. Proman (commerciële benaming voor de interimactiviteit van Rialto Recruitment) beschikt over een erkenningsnummer toegekend door de Vlaamse overheid (VG 955/BU) en heeft daarnaast een Federgon Certified Label bekomen

De werkwijze die wij hanteren voor het invullen van een job via een interim contract, is exact dezelfde werkwijze als bij het opstarten van een discrete executive search opdracht. De beste kandidaat zoeken, de klant constant in de voortgang van het zoekproces betrekken, kwalitatieve rapportage, en begeleiding van onze kandidaten tot de contractondertekening. En uiteraard is de nazorg nadat de nieuwe werknemers aan de slag zijn, onderdeel van de service die we aan onze klanten bieden.

We streven naar tevreden kandidaten én tevreden klanten. Partnership op lange termijn is ons streefdoel.

Werving & Selectie

We zorgen voor de juiste match tussen uw verwachtingen en hoger opgeleide profielen (professionele en academische Bachelors en Masters), via:

  • een uitgebreide, up-to-date database gesterkt door een netwerk van ingenieurs en technische profielen
  • een brede waaier aan rekruteringskanalen, en sociale media
  • gespecialiseerde jobsites
  • ons uitgebreid netwerk binnen hogescholen, universiteiten en alumniverenigingen.

We hanteren een zorgvuldige screening en selectie van de kandidaten naar hard en softskills. Wij blijven als rekruteringspartner betrokken bij de opvolging van de kandidaat na de aanwerving. Daarenboven hanteren wij bij een exclusieve opdracht een garantieperiode van 6 maanden na de opstart van de kandidaat.

Voor onze wervings- en selectieactiviteiten is Rialto Recruitment NV (juridische vennootschap van Proman Vlaanderen) erkend door het Ministerie van Tewerkstelling bij het Vlaamse Gewest (VG 955/BU; VG.WS. 704/B), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B-AB04.014; B-AB05.66), en het Waalse Gewest (W.RS. 326)

Assessments

Aanvullend bij een rekrutering kan op assessment centers beroep worden gedaan, met het oog op een bijkomende objectieve evaluatie in het rekruteringsproces.

Voor de Nederlandstalige assessments werken we samen met Orpsy met kantoren in Gent, Antwerpen en Brussel. Voor Franstalige assesments doen we beroep op onze partner proselect met kantoren in Luik, Mont Saint Guibert en Brussel. Het hoofddoel van een assessment center is om een selectie van interne of externe kandidaten objectief te kunnen observeren en screenen met het oog op verdere doorgroeimogelijkheden van onze kandidaten.

De doelstelling? De competenties van de kandidaat zo objectief mogelijk toetsen aan de functie, de bedrijfswaarden en de visie van uw organisatie. Dit kan individueel of in groep gebeuren. Hoe gaat het in zijn werk? In samenspraak met u bepalen we op voorhand een set van competenties. Uw eigen competentiemodel komt daarbij zeker van pas, aangevuld met input uit het competentiehandboek. Tijdens elk assessment worden minstens twee assessoren betrokken, die samen tot een weloverwogen rapport en advies komen.

Een assessment biedt de kans om sterktes en eventuele ontwikkelingspunten van de potentiële kandidaat in kaart te brengen. Wij leveren u een objectief rapport en advies en voorzien rechtstreekse feedback aan de kandidaat. Verschillende formules zijn mogelijk. Full day assessments, half day assessments en online assessments met behulp van computer gestuurde interview technieken.

Onze manier van werken

Vanuit onze ervaring en expertise streven we naar een perfecte match in het spanningsveld van de behoefte aan hooggekwalificeerde resources bij bedrijven enerzijds en de competenties van potentiële medewerkers anderzijds.

  • Analyse van functie en bedrijf, gesprek met leidinggevende, hr-verantwoordelijke, andere relevante contactpersonen
  • Opstellen van een functieprofiel rekening houdend met de vereiste technische kennis en relevante competenties, bepalen van de wervingsmethode
  • Zoektocht naar de juiste kandidaat via diverse kanalen: online advertentie, eigen en andere databases, direct search
  • Gedragsgericht interview waarin gepeild wordt naar de vereiste competenties, motivatie en verwachtingen. Het geven van informatie aan de kandidaat over functie en bedrijf
  • Rapporteren over geschikte kandidaten aan de opdrachtgever

Tijdens het proces worden alle betrokkenen regelmatig geïnformeerd over de voortgang, verschillende stadia in de procedure kunnen via een ontsloten klantenportaal in real-time gevolgd worden.

Consultancy

Veel bedrijven hechten enorm veel belang aan TALENT management. In plaats van nieuwe medewerkers aan te werven, hebben zij een uitgebouwd programma om bestaande medewerkers te begeleiden naar het nemen van meer verantwoordelijkheid, en hen zo meerdere promotiekansen aan te bieden. Ook hier kunnen wij helpen om competenties in kaart te brengen, assessments op te zetten om ervoor te zorgen dat medewerkers geen verkeerde keuze maken of promotiekansen missen bij hun huidige werkgever.

Onze ervaren consultants staan klaar om onze klanten en hun medewerkers hierin te begeleiden. Kan onze klant dan ook nog gebruik maken van de KMO-P subsidies, dan verzorgen wij graag de administratie hieromtrent om dit alles vlot te laten verlopen. Rialto Recruitment NV, de juridische entiteit achter ons merk “Proman Vlaanderen” is een door het Vlaamse Gewest kwaliteitgecertificeerd KMO-P erkend consultancy bureau.

Neem snel contact op voor het verkrijgen van een op maat gemaakte offerte via de KMO-Portefeuille. Onze erkenningsnummers zijn respectievelijk voor OPLEIDING DV.O222138 en voor ADVIES DV.A222319